WHAT IS IN A NAME

WAAROM MULTIFUNCTIONELE BEDRIJVENTERREINEN NIET MEER ‘BEDRIJVENTERREIN’ GENOEMD MOETEN WORDEN

EEN BRUG TE VER?

HERDEFINIЁREN EN HERBESTEMMEN VAN RUIMTES ONDER BRUGGEN TOT PLEKKEN VOOR SOCIALE VERBINDINGEN

MISDADIGERS-ERFGOED IN AMSTERDAM

EEN ANALYSE VAN HET VOORMALIGE GESTAPO HOOFDKANTOOR AAN DE EUTERPESTRAAT 99 IN AMSTERDAM ZUID WAAR TEGENWOORDIG HET GERRIT VAN DER VEEN COLLEGE IN IS GEVESTIGD.